Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Nasza szkoła kolejny raz włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka”, która przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszył szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka” organizowanych przez UNICEF było przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i nikt nie powinien doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci. 

                Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. Podczas tak ważnych obchodów nie mogło zabraknąć borkowskich uczniów i nauczycieli. 21 listopada w naszej szkole należał do koloru niebieskiego. Cała społeczność szkolna, ubierając się w ten dzień na niebiesko, wyraziła tym samym solidarność z wszystkimi dziećmi na świecie. Uczniowie obejrzeli prezentacje przygotowane specjalnie na ten dzień przez UNICEF, rozmawiali o swoich prawach, realizowali zadania dotyczące tolerancji i antydyskryminacji. Najmłodsi kolorowali ilustracje przedstawiające prawa dziecka, zaś starsi uczniowie rozwiązywali quizy Kahoot sprawdzające ich wiedzę na temat praw dzieci.

                Antoine de Saint-Exupery  pisał: „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym." Chcielibyśmy, aby dorośli nie zapominali, że też kiedyś byli dziećmi, mieli swoje marzenia, plany. Marzymy o świecie bez wojen i dyskryminacji, o świecie wolnym od wszelkich niebezpieczeństw. To właśnie na barkach dorosłych spoczywa nasze szczęście i poczucie bezpieczeństwa. 

#WorldChildrenDays #unicefpoland