16 listopada, z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” oraz Samorządu Uczniowskiego, świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

W ten ważny dzień nasi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą tolerancji, która była punktem wyjścia do rozmów z wychowawcami na temat życzliwości, akceptacji, szacunku, zrozumienia, otwartości. Młodsi uczniowie kolorowali również ilustracje przedstawiające zachowania tolerancyjne, zaś uczniowie klas IV-VIII wykonali plakaty nawołujące do poszanowania różnorodności kultur, cudzych uczuć, poglądów, wierzeń, obyczajów i postępowania.

Ten dzień utwierdził nas w przekonaniu, że bycie tolerancyjnym wymaga otwartości na różnorodność, zaś tolerancja jest niezbędnym elementem zachowania pokoju na świecie. Wszyscy jesteśmy różni, lecz równie ważni. Bycie życzliwym i odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje. Sprawia radość nie tylko nam, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.