7 czerwca  w naszej szkole odbyło się jubileuszowe XX  Spotkanie z Poezją. To coroczne przedsięwzięcie adresowane do uczniów klas 0-VIII mające na celu przybliżenie różnorodnych utworów poetyckich i rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką. W tym roku szkolnym uroczystość została poświęcona patronom roku 2023, czyli Aleksandrowi  Fredrze- w związku z 230. rocznicą jego urodzin, oraz  Wisławie Szymborskiej- w związku z 100. rocznicą urodzin poetki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Występujący przed całą społecznością szkolną uczniowie klas 0- VIII z  wielką ekspresją recytowali przygotowane wiersze, starając się oddać nastrój oraz  zawarte w nich przemyślenia podmiotu lirycznego.

XX  Spotkanie z Poezją po raz kolejny udowodniło, że uczniowie naszej szkoły znają i czytają wiersze, chętnie je prezentują zarówno podczas uroczystości wewnątrzszkolnych, jak i w różnego rodzaju konkursach.

 Występujący recytatorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  Dyrektor szkoły, Pani Maria Trzcińska, podziękowała  recytatorom  oraz zaprosiła  wszystkich uczniów  na  słodką niespodziankę  ufundowaną przez Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego.

Organizatorkami Spotkania z Poezją były nauczycielki języka polskiego Monika Łyczkowska i Jolanta Szulecka.  Uroczystość prowadzili Nadia Jaworska z klasy VII oraz Robert Bukowski z klasy VIII.