Wycieczka  do  Murzynowa

W dniu 5 czerwca uczniowie klasy 6,7 i 8 uczestniczyli w wycieczce do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego  w Murzynowie, który znajduje się nad Zbiornikiem Włocławskim na Wiśle na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.  Pani  Aleksandra Karasiewicz, pracownik Wydziału Geografii UW poprowadziła  dla uczniów zajęcia z klimatologii w Ogródku Meteorologicznym, w którym nieprzerwanie prowadzone są obserwacje meteorologiczne i hydrologiczne od lat 80 tych XX wieku. Uczniowie zwiedzili również Muzeum poświęcone pamięci Stanisława Murzynowskiego, autora pierwszej ortografii polskiej i pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu. Zapoznali się z fauną i florą Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, a także podziwiali meandry rzeki Skrwy Prawej i jej ujście do Wisły. Wszyscy wrócili do domu pełni słońca i wrażeń. Wycieczkę zorganizowała nauczycielka geografii Urszula Chojnowska, a opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie Małgorzata Korpolińska, Henryka Rożniak i Jolanta Szulecka.