Gratulacje dla  Helenki  Falińskiej z gr. 0a za zajęcie I miejsca w gminnym konkursie plastycznym ,, Świat wokół nas … Wycieczka do ZOO’’ zorganizowanym  przez Publiczne Przedszkole w Studzieńcu.