Piknik Ekologiczno -Sportowy

    W dniu 12 maja 2023r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym odbył się IX Piknik  Ekologiczno-Sportowy zorganizowany przez nauczycieli i uczniów tej szkoły pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc Pana Krzysztofa Korpolińskiego,  wsparciu i zaangażowaniu Pani Dyrektor Marii Trzcińskiej, Rady Rodziców i wszystkich pracowników  szkoły.   W imprezie uczestniczyły władze samorządowe, kierownicy jednostek organizacyjnych, zaproszeni przedstawiciele  instytucji prowadzących działalność ekologiczną oraz rekreacyjno-sportową, uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu sierpeckiego, a także  rodzice uczniów i społeczność lokalna.  Gości przywitała Dyrektor Szkoły Pani Maria Trzcińska, a  uroczystego otwarcia Pikniku Ekologiczno- Sportowego i VIII Borkowskiego Biegu Integracyjnego  dokonał Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc. Wskazał potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości mieszkańców w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Piknik był okazją do podsumowania Gminnego Konkursu ,, NA OCHRONIE ŚRODOWISKA TWOJE ZDROWIE ZYSKA’’ w ramach projektu grantowego ,, Zdrowie na plus’’ Fundacji Orlen przy współpracy z Gminną Biblioteką w Borkowie Kościelnym. W konkursie wzięli  udział uczniowie ze wszystkich Szkół Podstawowych i Przedszkola w Studzieńcu.                                         Przygotowano i przeprowadzono gry, zabaw i warsztaty ekologiczne. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci była wizyta w „studiu makijażu”, wata cukrowa, przysmaki, przekąski, ciasta, grochówka i chleb ze smalcem. Duży aplauz i uznanie widzów zdobyli uczniowie prezentując Rodzinny Ekologiczny Pokaz Mody. W  Borkowskim Biegu Integracyjnym wzięło udział 8 szkól z Powiatu Sierpeckiego oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach.  Nasza szkoła otrzymała wsparcie merytoryczne i rzeczowe od wielu instytucji i osób, które były partnerami Pikniku; Starostwo Powiatowe w  Sierpcu,  Gmina Sierpc,  Rada Rodziców, Gminna Biblioteka w Borkowie Kościelnym, Zrzeszenie LZS w Sierpcu, Firma EKO-MAZ w Płocku, Komenda Policji w Sierpcu, Pogotowie Ratunkowe, OSP Dąbrówki, OSP Borkowo Wielkie,  OSP Borkowo Kościelne.  Za pomoc i okazane serce  Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny Piknik za rok.                                                                       Organizatorzy ; Małgorzata Korpolińska, Urszula Chojnowska, Anita Marlęga, Robert  Rzeszotarski , Tomasz Zieliński.

Laureaci  Gminnego  Konkursu ,, NA  OCHRONIE ŚRODOWISKA ­TWOJE ZDROWIE ZYSKA’’   pod Patronatem Wójta Gminy Sierpc

KATEGORIA  1,   PRZEDSZKOLA

1. Radosław Kowalski         SP Sudragi

2. Barbara  Kosowska         Przedszkole w Studzieńcu

2. Lena Karulewska             SP Bledzewo

3. Lena Okonkowska           SP Sudragi

3. Szymon Szczepański        SP Borkowo K.

3. Leon Stachurski                Przedszkole w Studzieńcu

KATEGORIA  2,    klasy  I-III

1. Nikola  Klonowska             SP Borkowo K.

2. Wiktor Szczygliński            SP Goleszyn

2. Anastazja Wysocka            SP Borkowo K.

3. Michał Laskowski               SP Bledzewo

3. Weronika Janiszewska       SP Sudragi

3. Amelia  Morawska               SP Borkowo K.

KATEGORIA  3,    klasy IV –VIII

 1. Zuzanna  Grzywaczewska  SP  Goleszyn

2. Bartosz Karolewski              SP  Sudragi

2. Wojciech Rybacki                 SP  Goleszyn

2. Filip  Żurawski                       SP  Goleszyn

3. Ewelina  Olszewska              SP  Sudragi

3. Maksymilian  Nowakowski SP  Borkowo

3. Hanna  Borowska                 SP  Borkowo

3. Martyna Lewińska                SP  Sudragi