Podsumowanie Powiatowego Konkursu „Jan Paweł II – wzór patrioty”

Dnia 28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie szóstej edycji Powiatowego Konkursu „Jan Paweł II – wzór patrioty” i wręczenie nagród laureatom. Celem konkursu było przybliżenie uczestnikom słów św. Jana Pawła II „Ojczyzna jest domem, którego trzeba bronić i o który trzeba dbać” wypowiedzianych podczas pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny 2 czerwca 1979 r. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych :pierwsza kategoria – dzieci z oddziałów przedszkolnych, druga kategoria- uczniowie klas I – III, trzecia kategoria – uczniowie klas IV – VI, czwarta kategoria -uczniowie klas VII – VIII. Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki.

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom dziękujemy.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy!!!

WYNIKI KONKURSU:

kategoria I – oddziały przedszkolne

I miejsce          - Róża Wiśniewska – Oddział przedszkolny w Bledzewie

II miejsce         - Radosław Kowalski  - Oddział przedszkolny w Sudragach

III miejsce        - Arkadiusz Ziółkowski – Oddział przedszkolny w Gójsku

Wyróżnienia:

Marcelina Klimowska- Oddział przedszkolny w Studzieńcu

Alicja Szczyglińska – Szkoła Podstawowa w Goleszynie

Wojciech Telesiewicz - Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

kategoria II – klasy I- III

I miejsce          - Antoni Nowicki – Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

II miejsce         - Oliwier Kotarski        - Szkoła Podstawowa w Rościszewie

II miejsce         - Michał Dynowski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu

III miejsce        - Nadia Siekiera- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu

III miejsce        - Marcel Frankowski- Szkoła Podstawowa w Lelicach

Wyróżnienie:

Helena Wiśniewska- Szkoła Podstawowa w Mochowie

kategoria III – klasy IV- VI

I miejsce          - Kacper Linkiewicz – Szkoła Podstawowa w Goleszynie

II miejsce         - Bianka Zakrzewska    - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu

II miejsce         - Sylwia Szmyt - Szkoła Podstawowa w Bledzewie

III miejsce        - Piotr Piórkowski- Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym

III miejsce        - Laura Czajkowska - Szkoła Podstawowa w Goleszynie

III miejsce        - Laura Czapiewska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu

Wyróżnienie:

Agata Fydryszewska- Szkoła Podstawowa w Gójsku

kategoria IV – klasy VII- VIII

I miejsce          - Kamil Gruszewski – Szkoła Podstawowa w Ligowie

II miejsce         - Weronika Szymańska- Szkoła Podstawowa w Jeżewie

II miejsce         - Patryk Bartosiewicz - Szkoła Podstawowa w Goleszynie

Wyróżnienia:

Kacper Urbański - Szkoła Podstawowa w Jeżewie

Marta Kowalska - Szkoła Podstawowa w Goleszynie