,, MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ’’- SPRZĄTANIE  ŚWIATA - POLSKA 2021

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w dniach 17 – 24 września wzięła czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata” – „Myślę, więc nie śmiecę”. Cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły z zaangażowaniem propagowali postawy proekologiczne, zachęcając do dbałości o nasze środowisko, segregowania śmieci i recyklingu, czyli racjonalnego wykorzystania odpadów. Najmłodsi sprzątali teren wokół szkoły, wykonywali graffiti kredą na asfalcie, przypominając zasady segregacji odpadów. Starsi uczniowie sprzątali naszą miejscowość i jej okolice w kierunku Sierpca i Białego Błota. Wykonywano również plakaty promujące zachowania proekologiczne i przedmioty codziennego użytku z materiałów recyklingowych. Ponadto przez cały wrzesień trwa akcja zbiórki surowców wtórnych. Nasze wspólne działania uświadamiają, że wszyscy odpowiadamy za stan naszej planety m.in. poprzez troskę o najbliższe otoczenie, oszczędzanie źródeł energii, racjonalną gospodarkę wodą, segregowanie odpadów itp. Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2021” była wspierana przez Urząd Gminy w Sierpcu, który zapewnił jednorazowe rękawiczki i worki na odpady oraz ufundował   soki i owoce dla wszystkich uczestników.  Za pomoc i udział w akcji dziękują wszystkim koordynatorki: Małgorzata Korpolińska i Urszula Chojnowska oraz szkolne koło LOP.