IV GMINNY DZIEŃ WOLONTARIATU

17 maja 2022r. w Szkole Podstawowej Goleszynie odbył się IV Gminny Dzień Wolontariatu. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Sierpc pan Krzysztof Korpoliński, Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ksiądz Adam Przeradzki, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wolontariusze. W uznaniu pracy wolontariackiej wyrażone zostały słowa uznania dla wolontariuszy za zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Podziękowano im za inicjatywy podejmowane z myślą o osobach, którym pomoc jest niezbędna, jak również za działania popularyzujące wartość pracy szkolnego wolontariatu. W trakcie uroczystości nastąpiło podsumowanie dwóch zbiórek charytatywnych „Dzień Dobra” oraz „Pomoc dla Marka”. Spośród wszystkich wolontariuszy zostali uhonorowani ci uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się aktywnością w pracy wolontariackiej. Wójt Gminy Sierpc dokonał uroczystego wręczenia statuetek na ręce nominowanych oraz podziękowań dla ich rodziców. Zaszczytny tytułu „Anioła Wolontariatu 2022” otrzymała nasza uczennica Oliwia Laskowska.