WYCIECZKA DO WARSZAWY

28 kwietnia 2022 r. uczniowie najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Sudragach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Program wyjazdu zakładał uczestnictwo w warsztatach ekologicznych w Centrum ElektroEkologii. Młodzież w czasie zajęć pogłębiła swoją wiedzę na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Uczniowie zaplanowali także działania i inicjatywy zwiększające społeczną świadomość działań proekologicznych. Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy podczas wycieczki mogli poznać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. W czasie wizyty w CNK zapoznali się z niemal wszystkimi prawami fizyki, jakie rządzą naszym światem. Była to niezwykła przygoda z nauką, która pobudziła wyobraźnię i na długo pozostanie w pamięci. Uczniowie i opiekunowie składają podziękowania Panu Krzysztofowi Korpolińskiemu wójtowi Gminy Sierpc i Centrum ElektroEkologii oraz partnerowi strategicznemu Samsung za możliwość uczestnictwa w darmowej edukacyjnej wycieczce do Warszawy.