16 maja uczniowie klas czwartych i piątej brali udział w warsztatach geometrycznych. Piątoklasiści obliczali pola różnych figur płaskich, czwartoklasiści mogli ćwiczyć obliczanie pól i obwodów wycinanych przez siebie prostokątów. Rozwiązania zagadnień, wyjaśnianie sposobu obliczeń czy rysowanie figur spełniających określone warunki wymagały od uczniów pomysłowości, inwencji i wiedzy. Warsztaty przygotowała p. Milena Makowska.