29 kwietnia bieżącego roku, w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie i uczennice naszej szkoły uświetnili to jedno z najważniejszych świąt narodowych montażem słowno-muzycznym. Nie zabrakło tradycyjnej pieśni nazywanej ,,Mazurkiem 3 Maja” lub szerzej znanej pod tytułem ,,Witaj, majowa jutrzenko”, wierszy, dialogów i innych piosenek, których tematyka wpisuje się w barwną, często bolesną historię Polski. Uczniowie przedstawili okoliczności podpisania 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim, ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale także otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

,, Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie…”