Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

#DzienPrawDzieckaUNICEF

#MiędzynarodowyDzieńPrawDzieckazUNICEF

19 listopada cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także naszaplacówka, która zorganizowała w ramach tego dnia szereg zajęć inspirowanych scenariuszami zamieszczonymi na stronie UNICEF. Uczniowie utrwalili swoją wiedzę na temat praw dziecka i chętnie brali udział w zabawach i quizach . Najmłodsi uczniowie z dużym przejęciem rozwiązywali zagadki, kolorowali karty pracy ilustrujące prawa dziecka.Wyrazem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie było ubranie się tego dnia na niebiesko. Trzeba przyznać, że kolejny raz nasi uczniowie i nauczyciele nie zawiedli. Na szkolnym korytarzu i w salach królował dziś kolor niebieski.

Koordynatorkami akcji były panie: Małgorzata Korpolińska, Anita Marlęga i Monika Łyczkowska

#DzienPrawDzieckaUNICEF

#MiędzynarodowyDzieńPrawDzieckazUNICEF