Podsumowanie projektu LOWE

W dniu 25 października 2021 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”. W wiejskiej gminie Sierpc przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym powołano do życia Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, na mocy umowy podpisanej 1 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sierpcu z Towarzystwem Amicus z Białegostoku. LOWE zostało utworzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie złożonego wniosku, który został wysoko oceniony przez Grantodawcę, gmina Sierpc na realizację projektu otrzymała 175.000 zł. Pomysł utworzenia LOWE na terenie gminy Sierpc spotkał się z aprobatą Wójta i Rady Gminy Sierpc, zaś propozycja szkoleń przygotowana przez kadrę projektu od samego początku zainteresowała lokalną społeczność. Celem działań podjętych w ramach projektu było wsparcie osób potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji, wzmocnienie roli szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność gminy Sierpc oraz podniesienie jakości pracy placówki. W projekcie wzięło udział 226.beneficjentów, którzy w okresie od września 2020 r. do października 2021 r. mieli możliwość wzięcia udziału w osiemnastu szkoleniach. Tematyka szkoleń była różnorodna, zaproponowana zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeprowadzonego badania fokusowego w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł wybrać interesujące go szkolenia. Dużą popularnością wśród kobiet cieszyły się warsztaty z florystyki oraz warsztaty ceramiczne. Największym zainteresowaniem wśród mężczyzn spotkał się kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Beneficjenci projektu mieli możliwość także wzięcia udziału w warsztatach rękodzieła artystycznego, szkoleniach z: wizażu, ziołolecznictwa, dietetyki oraz savoir vivre. Nie zabrakło szkoleń z zakresu języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz fitness.  Według uczestników niezwykle potrzebne były dla Nich zajęcia z kulturoznawstwa, które zakończono wspólnym wyjazdem do teatru 6. Piętro w Warszawie. W ramach projektu LOWE doposażono pracownie językową w szkole w Borkowie Kościelnym w sprzęt na kwotę 24.500 zł. Gospodarzem konferencji podsumowującej projekt był Wójt Gminy Sierpc – Pan KrzysztofKorpoliński. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: p. Bożena Woźniak - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, p. Adam Kozłowski-Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Amicus, p. Małgorzata Korpolińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego i autorka  wniosku aplikacyjnego LOWE, p. Józef Mróz – PrzewodniczącyMOZPOiW NSZZ "Solidarność" w Sierpcu, p. Piotr Podlaski - Prezes ZNP w Sierpcu, Radni Gminy Sierpc,  p. Jarosław Żmijewski – Dyrektor CKiSz w Sierpcu,p. Margota Zimerman – Skarbnik Gminy Sierpc, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sierpc, pracownicy Urzędu Gminy w Sierpcu, beneficjenci i trenerzy projektu oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Wójt Gminy Sierpc – p. Krzysztof Korpoliński wraz z Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Amicus – p. Adamem Kozłowskim podczas konferencji wręczyli wszystkim uczestnikom zajęć LOWE pamiątkowe certyfikaty i parasolki. Udział w projekcie pozwolił na poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin i zdobycie nowych umiejętności. Beneficjenci projektu LOWE zgodnie potwierdzili, że na naukę nigdy nie jest za późno, a udział w zajęciach stanowił wzmocnienie ich motywacji do pracy nad sobą, ukierunkowanie myślenia pod kątem przyszłego zawodu i ponownego wejścia na rynek pracy.