Zbiórka przyborów toaletowych dla bezdomnych

z okazji V Światowego Dnia Ubogich

Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń” zorganizował akcję dobroczynną z okazji V Światowego Dnia Ubogich, która spotkała się z ogromną życzliwością wszystkich darczyńców.

Rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły chętnie włączyli się do kolejnej już zbiórki, tym razem na rzecz  osób bezdomnych. Zbieraliśmy środki czystości, rzeczy codziennego użytku, które przekazaliśmy do Caritas Diecezji Płockiej dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy.

Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną chęć czynienia dobra, wrażliwość, za wszystkie przyniesione rzeczy i otwarte serce dla potrzebujących pomocy!

Jesteście wspaniali!!!!!