Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

W kwietniu  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach  w ramach „Programu profilaktyki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII- VIII z województwa mazowieckiego na lata 2021- 2022”. Celem szkolenia było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 Po zajęciach każdy uczeń zaliczył test sprawdzający wiedzę i umiejętności  z zakresu pierwszej pomocy i otrzymał certyfikat uczestnictwa.

   Szkolenie zostało przeprowadzone przez ratowników z SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Płocku- Jacka Kowalskiego i Łukasza Budkę.