26 kwietnia2022r.uczniowie klasy II odbyli wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Po wejściu do Skansenu spotkaliśmy Pana Dyrektora Jana Rzeszotarskiego i zrobiliśmy wspólnie pamiątkowe zdjęcie. Dużo emocji wzbudziła przejażdżka wozem zaprzężonym w dwa konie. Dzieci po drodze oglądały stare zagrody, kościół, wiatrak, pasące się kozy, pasiekę oraz bociana. W dużych salach ekspozycyjnych obejrzały kolekcję rzeźby ludowej i powozów. Zwiedziły dworek szlachecki z końca XIX i początku XX wieku i karczmę. Celem wycieczki było ukazanie warunków życia na wsi w dawnych czasach. Dzieci podziwiały bielone wapnem i kryte strzechą chałupy otoczone warzywnikami, sadami i ogródkami kwiatowymi. Zapoznały się z elementami wyposażenia domu mieszkalnego oraz gospodarstwa rolnego. Dowiedziały się, że budynki znajdujące się na terenie skansenu są autentyczne, sprowadzone do muzeum z pobliskich miejscowości. Z zainteresowaniem oglądały dom sołtysa, krawcowej, szkołę wiejską, kuźnię oraz wiele innych ciekawych obiektów. Obserwowały zwierzęta hodowane w niektórych zagrodach. Po zwiedzaniu przyszedł czas na ognisko, podczas którego wszyscy chętnie zjedli pieczone kiełbaski, a następnie pobawili się na placu zabaw. W klimat dawnych czasów pięknie wprowadziła nas Pani Maria Czajkowska opiekunka naszej grupy i babcia jednego z wychowanków. Dziękujemy Pani Marii za profesjonalizm i miłą atmosferę. Serdecznie podziękowania składamy Panu Krzysztofowi Czajkowskiemu za wspaniałą organizację wycieczki i atrakcyjny program. Dziękujemy również przedstawicielce rodziców Pani Iwonie Szczesiak za zakupienie kiełbasek, koordynację działań i wszelką  pomoc. Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowały Panie: Zofia Gutkowska i Danuta Waćkowska.