MIĘDZYSZKOLNY TEST WIEDZY O ZDROWIU

19 maja 2022r. podczas festynu sportowo-rekreacyjnego odbyło się podsumowanie MIĘDZYSZKOLNEGO TESTU WIEDZY O ZDROWIU. Test miał na celu zbadanie zakresu wiedzy uczniów dotyczącej zdrowego stylu życia oraz nabywania prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki. I miejsce Gabriela Bukowska, II miejsce Amelia Marlęga, III Gabriela Falińska. Wyróżnienia: Weronika Sosnowska, Gabriela Milewska, Kacper Klimowski, Zuzanna Żołnowska. Opiekunami uczniów były: Urszula Chojnowska, Małgorzata Korpolińska. Test o zdrowiu odbył się w ramach realizacji projektu grantowego „Nakręć się na zdrowie”