Dnia 15 grudnia 2021 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się IX Powiatowy Dzień Wolontariatu, na którym spotkali się wolontariusze z Powiatu Sierpeckiego i Żuromińskiego w celu podsumowania działalności wolontariackiej za miniony okres. W prezentacji multimedialnej przedstawiono przedsięwzięcia,  z jakimi zmierzyli się wolontariusze w minionym roku. Kapituła  konkursowa za wybitną działalność charytatywną na rzecz potrzebujących  Powiatu Sierpeckiego postanowiła nagrodzić najbardziej wyróżniających się wolontariuszy. Tytuł „Super Wolontariusz”  w naszej szkole za wybitne działania wolontariackie otrzymała  uczennica klasy VIIIa Amelia Marlęga. Każdy nagrodzony wolontariusz otrzymał gratulacje oraz dyplom  i koszulkę. Nie zapomniano również o dyrektorach szkół i opiekunach szkolnych kół wolontariackich, którzy otrzymali podziękowania za zaangażowanie na rzecz wolontariatu. W naszej szkole otrzymały je panie Maria Trzcińska, Małgorzata Korpolińska i Anita Marlęga .

Podczas IX Dnia Wolontariatu   odbyło się podsumowanie ostatniej akcji charytatywnej pod hasłem „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem -„Trójka” z pomocą dla Marka Grodzickiego. Serdecznie gratulujemy naszej „Super Wolontariuszce”!