10 października 2021r. obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Nie lękajcie się”. Żywym pomnikiem naszego papieża jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z tej okazji Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym przed borkowskim kościołem zbierali datki na stypendia dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży. Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.