W dniu 23 czerwca odbyła się pierwsza część podsumowania pracy  rocznej w naszej szkole. Wręczono uczniom nagrody za wzorową frekwencję, pracę na rzecz szkoły i godne reprezentowanie szkoły w wielu dziedzinach, pracę w Samorządzie Uczniowskim, prowadzenie Kroniki , oraz za pracę w Wolontariacie. Uczniowie klasy VII pięknie pożegnali ósmoklasistów, a wszyscy  z uśmiechem obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez absolwentów ,, Tych lat nie odda nikt…’’