Program YOUNGSTER w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.

 

YOUNGSTER to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan Polska. Skierowany jest do uczniów klas ósmych.

W swym założeniu akademickim program YOUNGSTER to alternatywna forma rozwijania kompetencji językowych w stosunku do tradycyjnych lekcji języka obcego w szkole. Formuła Programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

W tym roku szkolnym do programu zakwalifikowały się tylko 32 gminy z całej Polski, w tym gmina Sierpc. Program będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym, a zajęcia dla ósmoklasistów poprowadzi p. Monika Jagiełło-Salak.

Nauka jest prowadzona w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującą siatką godzin, a zajęcia te stanowią uzupełnienie i rozszerzenie programu nauczania języka angielskiego w ósmych klasach w ramach obowiązującej podstawy programowej. Po ukończeniu dwóch semestrów uczniowie otrzymają stosowne certyfikaty, wystawione wspólnie przez wydawnictwo Macmillan Polska i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Już we wrześniu uczniowie, którzy dobrowolnie zgłosili się do programu przystąpią do testu plasującego. W trakcie programu ich zadaniem będzie napisanie jeszcze dwóch testów sprawdzających poziom wiedzy uczniów. Testy te mają na celu wskazanie nad czym należy jeszcze popracować, jakie są mocne strony ucznia i czy robi postępy dzięki udziałowi w Programie YOUNGSTER. Dla najlepszych uczniów (czyli tych którzy najlepiej napiszą ostatni test) oraz dla uczniów, którzy zrobili największe postępy w ciągu roku, YOUNGSTER przygotował konkurs i atrakcyjne nagrody, w tym nagrodę główną- dofinansowanie do kursu językowego za granicą lub stypendium.

Uczniowie mogą czuć się zmotywowaniu, a my życzymy im powodzenia, by w pełni wykorzystywali każdą szansę na rozwój, która pojawi się na ich drodze.