Program „Zdalna szkoła+”

„Zdalna szkoła+” to kolejny program, do którego przystąpiła Gmina Sierpc. Ma on na celu zapewnienie  pomocy uczniom i nauczycielom w dostępie do sprzętu niezbędnego do zdalnych lekcji. Szkoła w Borkowie Kościelnym otrzymała w ramach tego programu osiem laptopów z oprogramowaniem. Dziękujemy!

Zasada „Zdalnej szkoły+” jest taka: sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Pamiętamy o rodzinach wielodzietnych. Jeden laptop na troje czy czworo dzieci w wieku szkolnym to za mało. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi - będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.

Grafika. Uśmiechnięta dziewczynka siedząca przed ekranem komputera. Obok napis: #zdalnaszkoła.