24 czerwca na hali sportowej naszej szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie pracy uczniów na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz wręczenie dyplomów za wzorowe uczęszczanie do szkoły w minionym roku szkolnym. Galę wręczania poprowadziła uczennica klasy VIIIa – Kinga Adamkowska. Wszystkim uczniom nagrodzonym za stuprocentową lub wzorową frekwencję gratulujemy zdrowia oraz systematyczności. Pani Małgorzata Korpolińska i p. Zofia Gutkowska podsumowały pracę uczniów w Szkolnym Klubie Wolontariatu „Pomocna dłoń”. Wolontariusze za zaangażowanie w pracę społeczną i bezinteresowną pomoc otrzymali dyplomy. Pani Maria Sobolewska wręczyła uczniom klasy IV karty rowerowe, a p. Monika Łyczkowska, która jest opiekunem Samorządu Szkolnego -nagrody książkowe za całoroczną pracę w samorządzie. Dyplomy za prowadzenie kroniki szkolnej wręczyły Zuzannie Nowakowskiej z kl. VIIa i Zuzannie Żołnowskiej z kl. VI - p. Jolanta Szulecka i p. Monika Łyczkowska. Zwieńczeniem tej uroczystości było pożegnanie absolwentów szkoły, którzy od uczniów klas VII otrzymali upominki. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a absolwentom życzymy wielu sukcesów w życiu.