9 czerwca uczniowie klas IV - VIII brali udział w charytatywnym rajdzie wolontariuszy. Celem akcji była zbiórka środków dla Fundacji ODZYSKAĆ RADOŚĆ pomagającej edukować i rehabilitować porzucone dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Fundacja opiekuje się dziećmi, wspierając Zakład opiekuńczo-leczniczy w Kraszewie-Czubakach. Wolontariusze przeszli trasę liczącą ok. 4 km do Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie. Wydarzenie było doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, dzielenia się spostrzeżeniami z pracy wolontariackiej, pomysłami na aktywność społeczną i obywatelską. Rajd był także formą podziękowania wolontariuszom za zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy i wsparcia.