Podsumowanie szkolnego konkursu profilaktycznego pt.: „Nie, dziękuję – używek nie próbuję”
Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie w formie plastycznej i multimedialnej wzorów i postaw prozdrowotnych.
W kategorii klas I – III - uczniowie wykonali prace plastyczne.
I miejsce – Gabriela Barańska kl. III
II miejsce – Piotr Piórkowski kl. III
III miejsce – Maja Bruździńska kl. II b
W kategorii klas IV – VI – uczniowie wykonali plakat.
I miejsce – Oliwia Różańska kl. VI
II miejsce – Zuzanna Żołnowska kl. VI
III miejsce – Julia Pijankowska kl. VI
W kategorii klas VII – VIII – uczniowie wykonali prezentację multimedialną.
I miejsce – Weronika Gajtka kl. VII b
II miejsce – Jakub Piórkowski kl. VII a
III miejsce – Kinga Rososińska kl. VII a
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie. Organizatorami konkursu były: p. Małgorzata Krzemińska, p. Henryka Rożniak i p. Grażyna Koszalska.