Wykaz programów nauczania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

 w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 

Przedmiot

 

Tytuł programu

Wydawnictwo

Klasa „0”

 

Wychowanie przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły „Szkoła za rok”

Nowa Era

Religia

 

Program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga”

Płocki Instytut Wydawniczy

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla przedszkoli i klas zerowych

Pearson

 

Klasa I

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Program nauczania i uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej

 

Nowa Era

Religia

Program nauczania religii „W drodze do Wieczernika”

 

Płocki Instytut Wydawniczy

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego  dla I etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową

 

MACMILLAN

 

Klasa II

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Program nauczania i uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej

 

Nowa Era

 

 

Religia

Program nauczania religii „W drodze do Wieczernika”

 

 

PłockiInstytut Wydawniczy

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową

 

 MACMILLAN

 

Klasa III

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Program nauczania i uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej

 

Nowa Era

Religia

 

 

Program nauczania religii „W drodze do Wieczernika”

 Płocki Instytut Wydawniczy

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego z dla I etapu edukacyjnego godny z nową podstawą programową

 MACMILLAN

 

 

 

 

Klasa IV

 

 

Język polski

,,Nowe Słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

 

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacji „Matematyka z plusem „ klasy 4-8 szkoły podstawowej

GWO

 

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Przyroda

 

Program nauczania przyrody w klasie 4  szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

Nowa Era

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w  szkole  podstawowej „Lekcja muzyki”

 

Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej „Do dzieła !”

Nowa Era

 

Technika

Program nauczania  techniki w szkoły podstawowej „Jak to działa ?”

Nowa Era

 

Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

Nowa Era

 

 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla kl. IV „Ruch –zdrowie  dla każdego „

 

MEN

Religia

Program do nauczania religii „Wierzę w Boga i kocham kościół”

 

Płocki Instytut Wydawniczy

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania wdż w szkole podstawowej „Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

 

 

 

 

 

Klasa V

 

 

Język polski

,,Nowe Słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 Nowa Era

Historia

 

Program nauczania historii  w szkole podstawowej w kl. 4-8  „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu ed. (kl. 4-8 szkoły podstawowej) „Matematyka z plusem”

 GWO

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Biologia

 

Program nauczania biologii w klasach 5-8  szkoły podstawowej „Puls życia”

Nowa Era

Geografia

 

Program nauczania geografii dla  szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Nowa Era

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

 

Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej „Do dzieła !”

Nowa Era

 

Technika

Program nauczania techniki w szkole  podstawowej „Jak to działa”

Nowa Era

Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

Nowa Era

Religia

Program do nauczania religii „Wierzę w Boga i kocham kościół”

 

Płocki Instytut Wydawniczy

Wychowanie do życia

w rodzinie

Program nauczania wdż zgodny z nową podstawą programową „Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego  „Ruch –zdrowie   dla każdego”

MEN

 

Klasa VI

 

 

Język polski

,,Nowe Słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 Nowa Era

Historia

Program nauczania historii  w szkole podstawowej w kl. 4-8 „Wczoraj i dziś”

 

Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu ed. (kl. 4-8 szkoły podstawowej) „Matematyka z plusem”

 GWO

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8  szkoły podstawowej „Puls życia”

 

Nowa Era

Geografia

 

Program nauczania geografii dla  szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Nowa Era

Muzyka

Program nauczania  muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

 

Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki  w klasach 4- 7   szkoły podstawowej „Do dzieła !”

Nowa Era

 

Technika

 

Program nauczania techniki  w szkole  podstawowej „Jak to działa”

Nowa Era

Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

Nowa Era

Religia

Program do nauczania religii „Wierzę w Boga i kocham kościół”

 

Płocki Instytut Wydawniczy

Wychowanie do życia         w rodzinie

Program nauczania wdż zgodny z nową podstawą programową „Wędrując ku dorosłości”

 

Rubikon

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa VII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej

  Nowa Era

Historia

Program nauczania historii w kl. 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Nowa Era

 

Matematyka

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu ed. (kl. 4-8 szkoły podstawowej) „Matematyka z plusem”

  GWO

 

 

Plastyka

Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła !”

Nowa Era

 

Religia

Program nauczania religii „Pójść za Jezusem Chrystusem” AZ -3-01/10

WAM Kraków

 

Muzyka

 

Program nauczania  muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Nowa Era

 

Geografia

Program nauczania geografii dla  szkoły  podstawowej „ Planeta Nowa”

 

Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8   szkoły podstawowej „Puls życia”

 

Nowa Era

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

 

Nowa Era

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

 

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w  kl. 4-8 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

Nowa Era

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w kl. 7-8 szkoły podstawowej

 Nowa Era

Wychowanie do życia w rodzinie

Program wychowania do życia w rodzinie „Wędrówki ku dorosłości”

 Rubikon

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego  „Ruch –zdrowie   dla każdego”

 

MEN

     

 

 

 

 

Klasa VIII

 

 

Język polski

„Nowe Słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej

 Nowa Era

Historia

Program nauczania historii w kl. 4-8szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

 

Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania  wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „ Dziś  i jutro”

Nowa Era

 

Matematyka

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu ed. kl. 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z plusem”

  GWO

 

 

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski,   

 

WAM Kraków

Geografia

Program nauczania geografii dla  szkoły  podstawowej „ Planeta Nowa”

 

Nowa Era

Biologia

Program nauczania  biologii w szkole podstawowej „Puls życia”

 

Nowa Era

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”

 

Nowa Era

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach 4-8 szkoły podstawowej

 

Nowa Era

 

Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to”

Nowa Era

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w kl. 7-8 szkoły podstawowej

 Nowa Era

Wychowanie do życia

w rodzinie

Program wychowania do życia w rodzinie „Wędrówki ku dorosłości”

 Rubikon

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Nowa Era

 

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego  „Ruch –zdrowie   dla każdego”

 

MEN