W ramach programu "Razem dla zdrowia" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest wartością bezcenną. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali umiejętności praktyczne i oswajali się z ideą pomagania. Podczas warsztatów uczniowie ćwiczyli resuscytację krążeniowo - oddechową, wzywanie pomocy, radzenie sobie podczas wystąpienia krwotoku. Zajęcia prowadziła Pani Anita Marlęga.