W maju i czerwcu z inicjatywy Dyrektora Pani Marii Trzcińskiej odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII – VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021 - 2022. Programem objęto 20 szkół podstawowych z Płocka, Gostynina i Sierpca oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Na szkoleniu młodzież uczyła się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc, wykonywać prawidłowo pozycję boczną, oceniać podstawowe parametry życiowe, wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych. Warsztaty stanowią uzupełnienie dotychczasowej wiedzy uczniów oraz rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej (obecna sytuacja pandemiczna, ratunkowe postępowanie u wszystkich pacjentów w tym chorych na COVID-19, zastosowanie środków ochrony indywidualnej wykraczających poza standardowe środki bezpieczeństwa). Szkolenie składało się z części teoretycznej (6 godzin lekcyjnych) i części praktycznej (10 godzin lekcyjnych) i prowadzone było przez ratowników SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Po zajęciach każdy uczeń otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz gadżety ratownicze. Szkolnym koordynatorem programu była Pani Anita Marlęga.