Otwarcie pracowni językowej w Borkowie Kościelnym

 

20 kwietnia 2021 r. dokonano oficjalnego otwarcia pierwszej w historii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym profesjonalnej pracowni językowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz samorządowych: Pan Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc, Pani Małgorzata Korpolińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego będąca pomysłodawczynią i autorką wniosku aplikacyjnego LOWE, Pan Andrzej Kanigowski - Przewodniczący Rady Gminy Sierpc oraz przedstawiciele szkolnej społeczności: Pani Aldona Jakubowska- Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Magdalena Tylicka - uczestniczka zajęć LOWE wraz  z synem Szymonem – uczniem Szkoły w Borkowie Kościelnym i Maria Trzcińska – dyrektor szkoły, koordynator projektu LOWE. Wśród przybyłych gości znaleźli się także Radni Gminy Sierpc. Pan Krzysztof Korpoliński Wójt Gminy Sierpc poinformował zebranych, że szkoła zyskała doposażenie pracowni językowej ze środków Unii Europejskiej. Od 1.09.2020 r. na terenie Gminy Sierpc funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych. LOWE to dodatkowa funkcja szkoły polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym  pełni teraz oprócz swych funkcji podstawowych, czyli dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów w wieku 6-15 lat, również funkcję lokalnego ośrodka realizującego ofertę edukacyjną dla osób dorosłych zarówno z zakresu kompetencji kluczowych, jak i innych będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie.  Na mocy podpisanej przez Wójta Gminy Sierpc umowy z Towarzystwem Amicus z Białegostoku na utworzenie i funkcjonowanie  Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji,  Gmina Sierpc przyznano grant  w  kwocie 175.000 zł. W ramach tego grantu w Szkole Podstawowej  w Borkowie Kościelnym zorganizowane są ciekawe zajęcia dla osób powyżej 18 roku życia, m.in.: zajęcia języków obcych, zajęcia informatyczne, zajęcia z dietetyki, zajęcia florystyczne i wiele innych. W budżecie LOWE były również środki przeznaczone na doposażenie 24 – stanowiskowej pracowni językowej. Dlatego zostały zakupione: nowe stoły i krzesła uczniowskie, biurko nauczycielskie, centralna jednostka sterująca z wbudowanym wzmacniaczem audio, okablowanie z regulacją głośności w stołach uczniowskich, głośniki w blendzie biurka lektorskiego Wartość doposażenia pracowni wyniosła 24.500 zł. Stosowanie innowacyjnych metod uczenia języków obcych, w tym multimedialnych, wpłynie na podniesienie jakości i efektywności edukacji. Pracowania językowa zapewni indywidualizację w procesie nauczania, pozwoli skutecznie doskonalić wymowę oraz umiejętności rozumienia ze słuchu. Zestawy słuchawkowe pozwolą uczniom skupić się na głosie nauczyciela oraz na nagraniach, jak również umożliwią przełamywanie barier i lęków językowych oraz oporu przed rozmowami  w języku obcym. Zajęcia w tej nowoczesnej pracowni wpłyną na wzrost motywacji do nauki języków obcych. Zaproszeni goście przetestowali nowo zamontowany sprzęt, który został zaprezentowany przez opiekunki pracowni: Panią Małgorzatę Krzemińską, Panią Monikę Jagiełło - Salak i Panią Martę Dropiewską.

 

Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej
PO WER, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarkii edukacji, 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.