Podsumowanie gminnego konkursu plastycznego ,,Marsz, marsz, Dąbrowski…” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc. 

    Konkurs został zorganizowany w ramach gminnego projektu ,,Szkoła Wychowująca dla Polski Niepodległej”, a jego celem było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci oraz wydarzeń historycznych zawartych w polskim hymnie narodowym. 

Kategoria - Przedszkola

I miejsce - Zofia Chrustowska, Szkoła Podstawowa w Sudragach,

II miejsce - Wiktor Szczygliński, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie,

III miejsce - Tymon Olendrzyński, Publiczne Przedszkole w Studzieńcu,

Wyróżnienie - Nikola Klonowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym,

Kategoria - Klasy I-III

I miejsce - Szymon Krysztoforski, Szkoła Podstawowa w Sudragach,

II miejsce - Gabriela Barańska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym,

III miejsce - Maria Jasińska, Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie,

Wyróżnienie - Julia Sołdańska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym,

Kategoria - Klasy IV-VIII

I miejsce - Kinga Rososińska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym,

II miejsce - Lena Domańska, Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie,

III miejsce - Ksawery Ostrowski, Szkoła Podstawowa w Sudragach,

Wyróżnienie - Anita Guzowska, Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie,

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za pomoc w zmaganiach konkursowych.