Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka  Ojczystego to coroczne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO  17 listopada 1999 roku. Obchodzimy je 21 lutego.  Głównym przesłaniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na chronienie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Święto to ma na celu podnoszenie świadomości językowej  oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności  za swój język.

Święto to ma służyć również promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu, jak ważne jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym. Pamiętajmy, że otaczający nas świat jest taki, jakim potrafimy go opisać!

Dlatego po raz kolejny my też obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego. W tym szczególnym czasie zdalnego nauczania upamiętnienie tego święta polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów polonistycznych. Uczniowie klas IV- VIII  wzięli udział w konkursie fotograficznym promującym czytelnictwo oraz konkursie literackim, który miał na celu sprawdzenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym poprzez wykorzystanie go w praktyce.

Oba konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco:

 

Konkurs fotograficzny

KLASA IV  

I  miejsce - Marcin Czermiński

II  miejsce - Roksana Królikowska 

III  miejsce - Maja Woźniakowska

KLASA V

  I  miejsce - Maria Szczelaszczyk

  II  miejsce - Oliwia Kuźniewska

  III  miejsce - Mateusz Kędzierski

KLASA VI

     I   miejsce - Oliwia Różańska

     II    miejsce - Julia Pijankowska

     III   miejsce - Kacper Kuźniewski

                                                                        KLASA VII A                                                                      

I   miejsce - Amelia Marlęga

     II   miejsce - Zuzanna Radwańska

                               III miejsce - Oliwia Laskowska, Kinga Rososińska

KLASA  VII B

I   miejsce - Tobiasz Kuźniewski

       II miejsce -  Weronika Gajtka

KLASA VIII A   

I   miejsce - Zuzanna Mazurowska 

II    miejsce - Kinga Adamkowska

III   miejsce - Daria Staniszewska

KLASA  VIII B

I   miejsce -  Igor Kędzierski

 II miejsce -  Agnieszka Chocholska

  III miejsce -  Sebastian Kuźniewski

Konkurs literacki

KLASA IV                                 KLASA V

            I   miejsce - Maja Woźniakowska               I   miejsce - Nadia Jaworska

            II   miejsce - Natalia Prątnicka                    II  miejsce - Hanna Borowska

      III   miejsce - Zuzanna Krzemińska               III miejsce - Borys Olczak

 

KLASA VI

I   miejsce - Oliwia Różańska

II  miejsce - Kacper Kuźniewski

 

KLASA VII A   i    VII B

I   miejsce - Gabriela Bukowska

II   miejsce - Weronika Gajtka

III  miejsce - Tobiasz Kuźniewski

 

KLASA VIII A i VIII B

I  miejsce-Maja Nadolska

II  miejsce-Sebastian Kuźniewski, Zuzanna Mazurowska

III  miejsce-Igor Kędzierski, Agnieszka Chocholska

 

Nagrodzonym  uczniom serdecznie gratulujemy!

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursach!