Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym włączyła się w akcję charytatywną organizowaną pod hasłem „Podzielmy się dobrem. Pomoc dla Fundacji Odzyskać Radość”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński. Społeczność szkolna bardzo aktywnie włączyła się w zbiórkę. Dzięki wielkim i otwartym sercom naszych uczniów, rodziców i pracowników szkoły udało się zebrać kwotę 1390 złotych. Pieniądze zostały przelane na konto fundacji. Fundacja Odzyskać Radość działa aktywnie na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych dzieci, które znalazły swój dom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Kraszewie-Czubakach. Oddział opiekuje się blisko pięćdziesięciorgiem niepełnosprawnych dzieci, opuszczonych przez rodziców, które ze względu na swój stan zdrowia, wymagają bezustannej uwagi, opieki oraz pielęgnacji. Większość z nich zaraz po urodzeniu została porzucona przez swoich rodziców.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „Podziel się dobrem”.