14 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie odbył się III Gminny Dzień Wolontariatu. W uroczystościach uczestniczyli Wójt Gminy Sierpc  pan Krzysztof Korpoliński, radna Gminy Sierpc pani Irena Krawczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu pani Małgorzata Korpolińska, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wolontariusze. Obchody III Gminnego Dnia Wolontariatu otworzyła pani Beata Lemanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bledzewie. Następnie Wójt Gminy Sierpc powitał zebranych i podziękował im za pracę wolontarystyczną na rzecz drugiego człowieka. W trakcie uroczystości nastąpiło podsumowanie zbiórki charytatywnej organizowanej pod hasłem „Podziel Się Dobrem. Pomoc dla Fundacji Odzyskać Radość” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego. Inicjatorem zbiórki była nasza szkoła. W akcję włączyły się wszystkie placówki oświatowe z terenu Gminy Sierpc. Zebrano 3554,14 zł. Pieniądze zostały przekazane Fundacji Odzyskać Radość działającej na rzecz niepełnosprawnych, porzuconych dzieci z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Kraszewie – Czubakach.

W dalszej części pan Krzysztof Korpoliński  wręczył podziękowania na ręce wolontariuszy i ich opiekunów z: Przedszkola w Studzieńcu, Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna dłoń” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym, Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie, Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie, Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serce na dłoni” ze Szkoły Podstawowej w Sudragach.

            Spośród wszystkich wolontariuszy zostali uhonorowani ci uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się aktywnością w pracy wolontarystycznej. Zaszczytny tytułu „Anioła Wolontariatu 2021” otrzymali:

Jakub Piórkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.

Grupa starszaków z Publicznego Przedszkola w Studzieńcu.

 Kacper Jankiewicz ze Szkoły Podstawowej w Bledzewie.

  Magdalena Nowak ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie.

 Zuzanna Lewińska ze Szkoły Podstawowej w Sudragach.

     Wójt Gminy Sierpc dokonał uroczystego wręczenia statuetek na ręce nominowanych oraz podziękowań dla ich rodziców.