Trzeciego maja 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polacy, nie tylko w naszym kraju ojczystym, ale na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 roku przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie,  pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej konstytucji. W 1990 roku, po upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę, powrócono do przedwojennej tradycji i ponownie proklamowano dzień 3 maja świętem narodowym.

W tym roku szkolnym, mimo przeciwności, uczniowie naszej szkoły upamiętnili to radosne święto wykonując tradycyjne kokardy narodowe, polskie symbole narodowe oraz prace plastyczne dotyczące naszej Ojczyzny.