Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - NASK

Nowe tablety dla naszej szkoły!!!

Z ogromną  przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał tablety wraz        z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał placówcew Borkowie Kościelnym „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” składający się z zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotypów formie naklejki na etui tabletu.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto (24 261,75 zł brutto). Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Nasza szkolna społeczność składa serdeczne podziękowania Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Panu Krzysztofowi Korpolińskiemu - Wójtowi Gminy Sierpc za ogromną pomoc w uzyskaniu tego wspaniałego multimedialnego pakietu OSE.