W tak ważnych dla wszystkich dniach pamięci o tych, którzy odeszli nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem akcji było upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, a także zwrócenie uwagi na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach.
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nasze działania miały przede wszystkim charakter multimedialny. Nie zapomnieliśmy jednak o przygotowaniu gazetki ściennej i odwiedzeniu miejsc uświęconych krwią Polaków walczących o naszą wolność. Kolejnym działaniem było zapalenie znicza przy „Dębie pamięci” poświęconym ofierze zbrodni stalinowskiej w Katyniu porucznikowi Makaremu Przybyszewskiemu. Nasi starsi uczniowie opracowali prezentacje multimedialne poświęcone ważnym postaciom historycznym, zaś młodsi przygotowali prace plastyczne poświęcone polskiej tradycji świąt zadusznych i Wszystkich Świętych oraz Narodowemu Świętu Niepodległości. Ciekawym elementem akcji było dzielenie się wśród uczniów historią pamiątek rodzinnych.
Mamy nadzieję, że podjęte przez naszą społeczność działania wzmocnią potrzebę pielęgnowania pamięci nie tylko o najbliższych zmarłych, ale również uwrażliwią na konieczność pamiętania o tych, którzy zapisali się na kartach historii. Szkolnymi koordynatorkami akcji były: p. Magdalena Chojnacka, p. Monika Łyczkowska i p. Jolanta Szulecka.