Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

Przewodnicząca – Nadia Jaworska

Zastępca przewodniczącej – Robert Bukowski

Skarbnik – Hanna Borowska

Sekretarz – Julia Pijankowska

Opiekun - Monika Łyczkowska