„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli
i uczniów do nauczania zdalnego”

Gmina Sierpc w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym otrzymała wsparcie zdalnego nauczania w postaci: 8 szt. zestawów komputerowych, 13 szt. laptopów, 12 szt. tabletów, 13 szt. drukarek laserowych, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego. Oprócz sprzętu szkoła zostanie wyposażona w oprogramowanie interaktywne Corinth3D. Aplikacja Corinth3D jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D, uzupełnionych
o zdjęcia, filmy i komentarze. Składa się ona z 8 modułów do nauki następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, paleontologia i kultura.  Dodatkowo 4 nauczycieli i 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym będzie uczestniczyć w ramach projektu w szkoleniach w formie zdalnej. Szkolenia dla nauczycieli w wymiarze 30 godzin będą obejmowały min. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego, natomiast w ramach szkolenia uczniów przewidziano 5 godzin szkoleniowych w zakresie praktycznego wykorzystania Platformy Office 365.

W dniu 23 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym, otrzymała już pierwszy pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów
i tabletów. Dostawa pozostałego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń ramach projektu będzie zrealizowane w najbliższym czasie.

wartość projektu: 34.999.800,00 zł

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 27.999.840,00 zł