Projekt „Razem dla zdrowia” nagrodzony grantem Fundacji Orlen
Projekt „Razem dla zdrowia” zgłoszony przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym został nagrodzony grantem na realizację profilaktyki zdrowotnej.  W pierwszej edycji programu „Zdrowie dla Płocka” dofinansowanych przez Fundację Orlen zostało 28 projektów. Wśród laureatów znalazła się Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym. Placówka otrzymała grant w kwocie 12 000 złotych na organizację warsztatów dotyczących profilaktyki prozdrowotnej i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęć sportowych. W ramach grantu mieszkańcy gminy Sierpc będą mogli wykonać bezpłatne badania profilaktyczne, m.in. USG tarczycy, piersi, spirometrię, badanie poziomu PSH, lipidogram czy badania na krew utajoną. Mamy nadzieję, że projekt „Razem dla zdrowia” przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zachęci mieszkańców gminy Sierpc do regularnych badań. Partnerami merytorycznymi programu „Zdrowie dla Płocka” są Narodowy Instytut Onkologii oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, które odpowiadają za realizację działań w ramach programu. Autorką wniosku aplikacyjnego była Małgorzata Korpolińska.

GRATULUJEMY!!!