10 listopada w naszej szkole obyło się podsumowanie III edycji gminnego projektu ,,Szkoła Wychowująca dla Polski Niepodległej", pod patronatem Wójta Gminy Sierpc. W tym roku to naszej szkole przypadła zaszczytna rola gospodarza.
Projekt ,,Szkoła Wychowująca dla Polski Niepodległej" niesie ze sobą głębokie przesłanie oraz cele, które dla nas uczniów są bardzo ważne. Mimo, że ten rok był wyjątkowy, to nie poddaliśmy się i dzięki naszym chęciom, pracy naszych nauczycieli, miłości do Ojczyny, udało nam się zrealizować wiele inicjatyw wpisujących się w ideę szkoły, która wychowuje dla wolnej Polski. Przede wszystkim były to konkursy o tematyce patriotycznej, umacniające nasze poczucie przynależności narodowej, podkreślające dumę z bycia Polką, Polakiem, a także ukazujące nasz mikroświat, piękna Małej Ojczyzny.
W tegorocznej edycji projektu w kategorii ,,Mały Wielki Polak” pierwsze miejsce zajęło Publiczne Przedszkole w Studzieńcu. Drugie miejsce zajął oddział przedszkolny w Borkowie Kościelnym. Trzecie miejsce zajęło Przedszkole w Sudragach. W kategorii ,,Szkoły Podstawowe” I miejsce oraz honorowy tytuł ,,Szkoły Wychowującej dla Polski Niepodległej” otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie. III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie.
Pragniemy złożyć podziękowania dla nauczycieli i wychowawców przygotowujących dzieci i uczniów do wszystkich konkursów związanych z projektem. Dziękujemy wszystkim szkołom za owocną współpracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy nad umacnianiem poczucia patriotyzmu i miłości do Ojczyzny wśród młodych pokoleń. Pięknie ujął to w słowa patron naszej szkoły- Jan Paweł II: ,,Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.
Nie jest przypadkiem, że podsumowanie projektu odbyło się 10 listopada. Jest to przedednie naszego najradośniejszego święta narodowego - Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Po 123. latach zaborów Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918 roku, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj.
Za podsumowanie projektu oraz przygotowanie odpowiedzialne były: p. Magdalena Chojnacka, p. Grażyna Koszalska, p. Małgorzata Krzemińska, p. Oliwia Wilkońska.