PROGRAM KLUB 2020

Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy LUKS w Borkowie Kościelnym działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym uzyskał dofinansowanie z programu „Klub 2020” w kwocie 10 000 zł. Program skierowany był do klubów sportowych jedno jak i wielosekcyjnych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

 W ramach programu, grupa 50 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym, będących  jednocześnie zawodnikami Ludowo - Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS,  uczestniczyła w zajęciach – treningach sportowych z  piłki nożnej. Na zajęciach, młodzi zawodnicy, doskonalili umiejętności techniczne i taktyczne z piłki nożnej, kształtowali sprawność fizyczną i rozwijali cechy charakteru potrzebne w sporcie takie jak: pracowitość, wytrwałość, sumienność, upartość w dążeniu do postawionego sobie celu.  Ponadto w ramach programu został zakupiony sprzęt sportowy  w postaci piłek do gry w piłkę nożną. Program był  finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.