Z inicjatywy Wójta Gminy Sierpc - Krzysztofa Korpolińskiego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego został złożony wniosek o dotację na zadani "Wpieranie i promocja lokalnej kultury poprzez zakup strojów ludowych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono da naszej szkoły tradycyjne łowicke stroje ludowe damskie i męskie.