PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA - Adriana Janiszewska

Z-CA PRZEWODNICZĄCA –Anna Sołdańska

SKARBNIK        – Agnieszka Gajtka

SEKRETARZ - Marta Garwacka

CZŁONKOWIE     - Dorota Kowalska, Jacek Kanigowski

KOMISJA REWIZYJNA:

Iwona Kędzierska

Monika Wolak

Monika Kanigowska

nr konta Bank Spółdzielczy w Sierpcu

95901500010000571520000010