W dniach 21.01 - 23.01.2020r. uczniowie ůsmych klas pisali egzamin průbny z jÍzyka polskiego, matematyki i jÍzyka angielskiego.