Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Borkowie Kościelnym

mgr Maria Trzcińska

 

Rada Pedagogiczna

Imię i nazwisko Przedmiot nauczany
mgr Izabela Borowska nauczyciel wspomagający
mgr Magdalena Chojnacka historia, świetlica
mgr Urszula Chojnowska geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Marta Dropiewska język angielski
mgr Marzanna Grabowska wychowanie przedszkolne
mgr Zofia Gutkowska religia, przyroda
mgr Monika Jagiełło - Salak język angielski
mgr Małgorzata Korpolińska fizyka, chemia
mgr Grażyna Koszalska edukacja wczesnoszkolna, logopeda
mgr Małgorzata Krzemińska język niemiecki, pedagog szkolny, świetlica
mgr Monika Łyczkowska język polski
mgr Milena Makowska matematyka, informatyka
mgr Anita Marlęga informatyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
mgr Henryka Rożniak matematyka, informatyka
mgr Robert Rzeszotarski wychowanie fizyczne
mgr Maria Sobolewska muzyka, plastyka, technika
mgr Jolanta Szulecka język polski
mgr Iwona Szczepańska edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Maria Trzcińska historia
mgr Danuta Waćkowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Oliwia Wilkońska nauczyciel wspomagający
mgr Sylwia Wysocka edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Adam Zaborowski religia
mgr Tomasz Zieliński wychowanie fizyczne
 

Pracownicy administracji

Teresa Perłowska

Pracownicy obsługi

Anna Lewandowska

Mariola Jeziorska

Elżbieta Szczelaszczyk

Barbara Żmijewska

Tomasz Klonowski

Ireneusz Krysztofiak