OTWARCIE ZMODERNIZOWANEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

      Paulo Coelho powiedział: „Możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest fascynujące.”   Nasze marzenia o pracowni komputerowej na miarę XXI wieku się spełniły. Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński 11 października 2019 roku podpisał z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego umowę o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie pt.: „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym”. Na realizację tego zadania przeznaczona została kwota w wysokości 45 199 zł, z czego 31 500 zł to środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego, które stanowią 70 % całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe 30% to wkład Gminy Sierpc. W ramach modernizacji pracowni informatycznej zakupionych zostało: 

·        10 zestawów komputerowych (komputer, klawiatura, mysz)

·        Laptop

·        Router

·        Switch

·        Projektor krótkoogniskowy

·        Ekran projekcyjny podwieszany

·        Microsoft Office 2019

         W środę 11 grudnia 2019 r. w obecności  Wójta Gminy Sierpc – p. Krzysztofa Korpolińskiego, Dyrektora Szkoły – p. Marii Trzcińskiej, Wiceprzewodniczącej Rady  Powiatu – p. Małgorzaty Korpolińskiej, Przewodniczącego Rady Gminy Sierpc - p. Andrzeja Kanigowskiego, Radnych Gminy Sierpc – p. Zofii Gutkowskiej,  p. Tomasza Witkowskiego i p. Arkadiusza Marlęgi, przedstawicieli uczniów i nauczycieli informatyki, dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej  pracowni. Sprawne korzystanie z najnowszych technologii, szczególnie dla ludzi młodych, jest warunkiem odnalezienia się we współczesnej rzeczywistości, w życiu zawodowym i społecznym. Nowa pracownia pozwali lepiej rozwijać logiczne myślenie, pasje, wyobraźnię i kreatywność.

    Na początku otwarcia zmodernizowanej pracowni została przecięta wstęga przez p. Krzysztofa Korpolińskiego i p. Marię Trzcińską. Następnie goście zostali zaproszeni na lekcję informatyki przygotowaną przez uczniów kl. VIII a oraz p. Anitę Marlęgę. Obejrzeli  pokaz możliwości interaktywnych robotów, zbudowanych i zaprogramowanych przez uczniów. Roboty pokonywały labirynt, układały klocki oraz złożyły życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie wszyscy obecni mięli możliwość wypróbować nowe komputery biorąc udział w grach o Gminie Sierpc i Milionerach stworzonych przez młodzież.