W dniu 23 stycznia 2020r. w ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych odbyło sie w naszej szkole spotkanie dla uczniów klas siódmych z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Sierpcu. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy.
Podczas spotkanie funkcjonariusze policji przedstawili zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Panowie przedstawili uczniom zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby bezpiecznego korzystania z Inernetu. Ostatnim tematem spotkania było bezpieczeństwa na drogach.
Było to bardzo pouczające spotkanie dla uczniów.