Uczniowie Szkoły Podstawowej z Borkowa Kościelnego z klas I i II, na przełomie września i grudnia 2019r., uczestniczyli w nauce pływania w ramach projektu Umiem Pływać 2019r.. Projekt finansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizatorem projektu był Klub Pływacki Shark Sierpc a partnerem Kryta Pływalnia w Sierpcu. Celem projektu było upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy. Dzieci uczestniczyły w 20 godzinach podstawowej nauki pływania realizowanych w 10 blokach po 2 godziny lekcyjne, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. W ramach projektu wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi oraz podstawowymi zasadami udzielani pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Podsumowanie projektu odbyło się 02.12.2019r., na którym to uczestnicy mieli za zadanie przepłynąć 1 długość na dużym basenie wybranym stylem, z przyborem lub bez. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem, za co na koniec zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami.