16 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia Jana Pawła II.
W uroczystości brali udział: Pan Krzysztof Wiśniewski- Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki, Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta Sierpecki, Pani Małgorzata Korpolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Pan Krzysztof Korpoliński - Wójt Gminy Sierpc, Pan Kamil Różański– Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego, Pan Andrzej Kanigowski - Przewodniczący Rady Gminy Sierpc, Radni  Gminy Sierpc, zaproszeni księża na czele z Księdzem Kanonikiem Tomaszem Kadzińskim - Dziekanem Dekanatu Sierpeckiego i Księdzem Adamem Zaborowskim - Proboszczem Parafii Borkowo, przedstawiciele związków zawodowych pracowników oświaty, Prezesi i Przedstawiciele lokalnych OSP, liczni Sponsorzy tablicy pamiątkowej, emerytowani Pracownicy szkoły, Sołtysi wsi, Społeczność szkolna oraz Absolwenci.

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą świętą, podczas której ks. Adam Zaborowski poświęcił sztandar szkoły. Podniosłym wydarzeniem było również wprowadzenie  do kościoła relikwii św. Jana Pawła II. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi do budynku szkoły. Po wprowadzeniu sztandarów i zajęciu miejsc głos zabrała Dyrektor szkoły – Pani Maria Trzcińska, która w imieniu organizatorów uroczystości: Wójta Gminy Sierpc i społeczności Szkoły w Borkowie Kościelnym powitała zebranych, wyrażając ogromną radość z przybycia tak licznych przyjaciół placówki. Uzasadniając wybór Jana Pawła II na patrona szkoły, zaakcentowała, jak ważną postacią jest on dla całej społeczności szkolnej. Przytaczając słowa Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, Pani Dyrektor podkreśliła, że są i będą one drogowskazem nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli pracujących w szkole w Borkowie. Kolejnym, bardzo podniosłym punktem uroczystości, było nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru. Akt Nadania Imienia na ręce Dyrektora Szkoły wręczył Wójt Gminy Sierpc- Pan Krzysztof Korpoliński, zaś treść Uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy Sierpc- Pan Andrzej Kanigowski. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne umocowanie gwoździ na drzewcu sztandaru przez honorowych patronów nadania imienia szkole: Pana Waldemara Olejniczaka – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – w imieniu Posła gwóźdź przybił Pan Jarosław Ocicki Wicestarosta Sierpecki, Pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Mazowieckiego  Wicekuratora Oświaty, Pana Mariusza Turalskiego –Starostę Sierpeckiego, Pana Krzysztofa Korpolińskiego – Wójta Gminy Sierpc, Panią Aldonę  Jakubowską - Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym, Panią Marię Trzcińską – dyrektor szkoły.

Następnie sztandar, ufundowany przez Radę Gminy Sierpc,  został uroczyście przekazany najpierw w ręce Wójta Gminy Sierpc, następnie Dyrektor szkoły, która przekazała go uczniom. Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na  sztandar. Przedstawiciele klas z dumą i przejęciem wysłuchali uroczystego aktu ślubowania, potwierdzając odczytane słowa gromkim: ślubujemyPo tej uroczystej chwili przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości i symboliczne wbijanie gwoździ na pamiątkowym tablo przez fundatorów sztandaru szkoły i tablicy pamiątkowej. Przedostatnim  punktem uroczystości był przejmujący moment odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na holu szkolnym. Po tym wydarzeniu zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno – muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II

w wykonaniu uczniów szkoły. Został on przygotowany pod kierunkiem nauczycieli:  p. Małgorzaty Korpolińskiej, p. Moniki Łyczkowskiej, p. Anity Marlęgi i p. Marii Sobolewskiej. Na koniec Dyrektor szkoły jeszcze raz podziękowała wszystkim za tak liczne zaszczycenie swoją obecnością i zaprosiła na papieskie kremówki.

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym przeszła do historii. Zapisała się ona w pamięci i sercach obecnych jako wyjątkowy czas. Podczas tego dnia licznie zebrani uczestnicy byli nie tylko świadkami podniosłej chwili nadania imienia szkole i przekazania sztandaru, ale mogli  oni kolejny raz wspomnieć postać wielkiego Polaka, dla którego być było ważniejsze niż mieć, którego nauczanie inspiruje i będzie inspirować kolejne pokolenia.

 

FUNDATORZY SZTANDARU I TABLICY PAMIĄTKOWEJ:

 

-) KRZYSZTOF KORPOLIŃSKI WÓJT GMINY SIERPC

 

-) RADA GMINY SIERPC

-) RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

-) RADA RODZICÓW dawnego GIMNAZJUM 

-) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP.Z O.O.

-) MAŁGORZATA i KRZYSZTOF KORPOLIŃSCY

-) AGNIESZKA i PIOTR OSTROWSCY

-) IWONA i ROBERT JANISZEWSCY

-) ALDONA JAKUBOWSKA i ANDRZEJ PIÓRKOWSKI

-) TERESA i BARTŁOMIEJ TRACZYK

-) JOLANTA i TOMASZ KĘDZIERSCY

-) MAŁGORZATA i EDWARD ASZTEMBORSCY

-) DARIUSZ ŁYCZKOWSKI

-) ARKADIUSZ MARLĘGA

-) KATARZYNA i MARIUSZ LASKOWSCY

-) JULIUSZ PERŁOWSKI

-) PIOTR PIJANKOWSKI

-) ZBIGNIEW ROŻNIAK

-) MAGDA i DANIEL PODCZASCY

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. 0

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. I a

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. I b

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. II

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. III

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. IV

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. V

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. VI a

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. VI b

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. VII a

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. VII b

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCZYNI kl. VIII a

-) RODZICE, UCZNIOWIE i WYCHOWAWCA kl. VIII b

 

Wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom szkoły serdecznie dziękujemy,

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,

 Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym